خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود مقیاس خودکارآمدی تحصیلی 2021

دانلود مقیاس خودکارآمدی تحصیلی 2021

دانلود مقیاس خودکارآمدی تحصیلی 2021

لینک دانلود محصول

مقیاس خودکارآمدی تحصیلی

این مقیاس توسط پاتریک، هیکس و رایان (1997) ساخته شده است، این مقیاس دارای 5 ماده می‌باشد که منعکس کننده ادراک دانش‌آموزان از شایستگی‌شان در انجام تکالیف کلاس می‌باشد. این مقیاس یک ابزار خودگزارشی است که ماده های آن از نوع لیکرت پنج درجه ای (1 = کاملا مخالفم، 2 =مخالفم، 3 = بی نظرم، 4 = موافقم، 5 = کاملا موافقم) برمبنای ابزارهای مختلف موجود ساخته شده است.

پایایی مقیاس خودکارآمدی تحصیلی

روایی مقیاس خودکارآمدی تحصیلی

دانلود مقیاس خودکارآمدی تحصیلی 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا