خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پاورپوینت آمار خسارت علفهاي هرز در گندم 2021

دانلود پاورپوینت آمار خسارت علفهاي هرز در گندم 2021

دانلود پاورپوینت آمار خسارت علفهاي هرز در گندم 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت آمار خسارت علفهاي هرز در گندم

 

بخشی از متن پاورپوینت:
علف هرز چیست؟
گیاهی است که درمکانی غیر از مکان اصلی خود یا در جای نا خواسته رشد کرده است.
در محصولات رشد می کنند و به آنهاخسارت می نند.
نسبت به علفکشها مقاوم می شوند.
در زیستگاههای تخریب شده مستقر می شوند.
از نظر اقتصادی ارزش چندانی ندارند.
بافعالیتهای انسان درمکانها یا زمانهای خاص دخالت میکنند. 
گندم واهمیت آن
کشت آسان
منبع غذایی اصلی انسان 
توانایی تطابق وسازگاری بالا در مناطق مختلف 
مهمترین محصول کشاورزی ازنظرتولیدوسطح زیرکشت
توانایی تولید عملکرد بالا
عوامل  مهم وتاثیر گذار در تولید گندم
1- واریته
2- شرایط اقلیمی
3- خاک
4- نوع ومقدار وزمان مصرف کود
5- تناوب زراعی
6- زمان کاشت
7- حمله آفات وبیماریها وسایر عوامل زنده روی گندم
8- وجود علف های هرز
9- زمان برداشت
علفهای هرز بسیار مهم
یولاف وحشی 
یولاف وحشی زمستانه
خردل وحشی
ماستونک 
خسارتهای علفهای هرز
کاهش کیفیت محصول
کاهش عملکرد
افزایش هزینه تولید (20-25%)
افزایش هزینه برداشت

فهرست مطالب :
علف هرز چیست؟
گندم واهمیت آن
عوامل  مهم وتاثیر گذار در تولید گندم
علفهای هرز بسیار مهم
خسارتهای علفهای هرز
اثر تراکم علف هرز بر عملکرد گندم
چرا کنترل علف هرز؟
تاثیر واریته های گندم روی علف هرز
اثر تراکم گندم روی علف هرز
تاثیر کود دهی بر روی گندم وعلف هرز
تاثیر کود دهی بر عمل علفکشها جهت کنترل علف هرز
مبارزه شیمیایی
پاسخ علفهای هرز به علفکشهای گندم
منابع

دانلود پاورپوینت آمار خسارت علفهاي هرز در گندم 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا