خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پرسشنامه خرسندی زناشویی 2021

دانلود پرسشنامه خرسندی زناشویی 2021

دانلود پرسشنامه خرسندی زناشویی 2021

لینک دانلود محصول

پرسشنامه خرسندی زناشویی

هدف این مقیاس برآورد خرسندی فعلی شما از ازدواجتان در هر یک از ده بعد فهرست شده در زیر است

این ابزار 10 سوالی ابتدا برای آزمودن اثرات مشاوره تقابل طراحی شده که یک رویکرد رفتاری در مشاوره زناشویی است. این پرسشنامه میزان کلی نشاط زناشویی را در نه حیطه متفاوت از روابط زن و شوهر با استفاده شاخصهای تک ماده ای کلی می سنجد.

روش نمره دهی و تفسیر نتایج

پایایی و روایی

منبع

دانلود پرسشنامه خرسندی زناشویی 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا