خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پاورپوینت ابعاد و کارکرد های سرمایه اجتماعی و پیامد های حاصل از فرسایش آن 2021

دانلود پاورپوینت ابعاد و کارکرد های سرمایه اجتماعی و پیامد های حاصل از فرسایش آن 2021

دانلود پاورپوینت ابعاد و کارکرد های سرمایه اجتماعی و پیامد های حاصل از فرسایش آن 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت ابعاد و کارکرد های سرمایه اجتماعی و پیامد های حاصل از فرسایش آن

عنوان: ابعاد و کارکرد های سرمایه اجتماعی و پیامد های حاصل از فرسایش آن

اهداف مقاله

 .1مرور رویکردها و شاخص های سرمایه اجتماعی

.2نقش سرمایه اجتماعی در توسعه

3بحث سرمایه اجتماعی در ایران


ضرورت بحث

تولد جامعه شناسی معلول نگرانی از روند رو به تنزل روابط اجتماعی ناشی از صنعتی شدن و مدرنیسم است.

دورکیم به این پدیده تنزل روابط اجتماعی می گوید.

تونیس به آن انتقال از گماین شافت به گزل شافت اطلاق می نماید.

زیمل معتقد است فرایندهای حاصل از تقسیم  کار , عقلانیت مفرط و سلطه موجب ایجاد دلزدگی و احتیاط و کاهش رضایت از زندگی و اعتماد  می گردد.

گیدنز برای برون رفت از این شرایط معتقد است تعادل بین بازار , دولت و اجتماع لازم است .

در قرن حاضر نیروهای اقتصادی رونق یافته  و اندازه دولت رشد قابل توجهی داشته است. اما در مقابل شبکه های اجتماعی کاهش یافته است.

هم بازار و هم دولت انسان ها را پیروان  قواعد می نگرد نه قاعده سازان.

تضعیف اجتماع هم برای دولت و هم برای بازار مشکل آفرین است.

مفهوم سرمایه اجتماعی به معنای اهمیت اجتماعی برای ثبات اجتماعی و انسجام است که ریشه در نگرانی حاصل از  تغییر ماهیت خانواده و شبکه های موجود اجتماع دارد.


تاریخچه

برای اولین بار در سال 1916 هنیفن اصلاح گر مدرسه  مفهوم  سرمایه اجتماعی را  مطرح کرد.

1961 ژان ژاکوب برنامه ریز شهری از آن استفاده کرد. وی گفت برای یک شهر شبکه های حکم سرمایه اجتماعی را دارند

کلمن در تحقیق مشارکت در امور مدرسه آغاز گر توجه امروزی به مفهوم سرمایه اجتماعی شد. .

سپس پیر بوردیو و در سال 1990 پوتنام برای مطالعه نهادهای دموکراتیک ایتالیا از مفهوم سرمایه اجتماعی استفاده کرد.


دانلود پاورپوینت ابعاد و کارکرد های سرمایه اجتماعی و پیامد های حاصل از فرسایش آن 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا