خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پاورپوینت اجرای پی 2021

دانلود پاورپوینت اجرای پی 2021

دانلود پاورپوینت اجرای پی 2021

لینک دانلود محصول

  تعریف پی 

üپی قسمت انتهایی سازه در روی زمین است که بار و فشار وارده از نقاط مختلف سازه را به زمین منتقل می کند.
   مراحل کلی اجرای پی

 

آزمایش زمین از لحاظ مقاومت

 پی كنی

    پی سازی
 
 

        انواع پی ازنظر مصالح

Øپی سازی با سنگ
Øپی سازی با شفته آهکی

(آهک شکفته +آب + خاک رسدار با دانه بندی خوب )

Ø پی سازی با بتن
Øپی سازی با بتن مسلح (بتن آرمه )

انواع پی از نظر ساخت 

Øپی منفرد: برای هر ستون یک پی مجزا 
Øپی نواری:برای دو یا چند ستون که در یک ردیف (امتداد) قرار دارند.این پی ها معمولا در ساختمان های اجری مورد استفاده قرار می گیرد حد اکثر عمق پی در حدود50وعرض پی بزرگ تر از عرض دیوار
Øپی رادیه:در مواقعی که بار وارده بر ساختمان زیاد باشد یا مواقعی که زمین زیر پی سست باشداز پی رادیه استفاده می شود.در مواقعی که بار بسیار زیاد باشد سطح پی را بزرگتر از سطح ساختمان روی ان می سازند تا پخش فشار در سطح بزرگتری انجام شود
مراحل اجرای پی      

1- شناسایی جنس و مقاومت خاک زیر پی

2- بازدید از زمین و نقشه کشی

3- پیاده سازی نقشه روی زمین و گود برداری

4- مسطح کردن زیر پی و تعیین آکس ستون ها و محورهای آکس

5- قالب بندی و آرماتوربندی

6- بتن ریزی

7- عمل آوری بتن و ادامه اجرای پروژه

 

دانلود پاورپوینت اجرای پی 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا