خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود طراحی و كاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت 2021

دانلود طراحی و كاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت 2021

دانلود طراحی و كاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت 2021

لینک دانلود محصول

طراحی و كاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

 

-مقدمه. 3

2-فواید ناشی از اجرا و بكارگیری سیستم پیشنهادی.. 4

3- پیشینه قیمت گذاری خدمات پزشكی. 5

4 -مكانیزم اجرائی سیستم ABC و بررسی دیدگاههای این سیستم 6

5-سیستم هزینه یابی چیست؟. 8

گام چهارم تعیین خروجی و برون داد هر مركز فعالیت.. 11

گام پنجم:عملیات هزینه یابی بر اساس هر مركز فعالیت.. 11

هزینه نیروی انسانی. 12

هزینه مواد و ملزومات مصرفی. 12

هزینه های استهلاك.. 12

هزینه های سربار. 12

گام ششم نسبت دادن هزینه های هر مركز فعالیت به مراكز هزینه نهایی. 13

گام هفتم محاسبه بهای تمام شده بر حسب هر خروجی. 14

8-مراحل انجام شده برای محاسبه بهای تمام شده در محل مورد مطالعه. 14

گام اول تفكیك و تعیین مراكز فعالیت.. 14

گام دوم: هزینه یابی در مراكز فعالیت.. 15

2-4-هزینه مواد مصرفی از انبار فنی وساختمانی. 16

2-5-هزینه مواد مصرفی از انبار خواربار وتغذیه. 17

2-6-هزینه مواد مصرفی از انبار متفرقه. 17

3- هزینه های استهلاك اموال و ساختمان. 17

4-هزینه های تخصیص یافته از سایر بخشها 17

گومام سوم:عملیات هزینه یابی در مراكز فعالیت خدماتی و اداری.. 18

1-مر كز فعالیت واحد حسابداری.. 18

1-1- مركز فعالیت حسابداری حقوق و دستمزد 18

1-2-مركز فعالیت حسابداری در آمد و ترخیص بیمار. 18

1-3-مركز فعالیت حسابداری هزینه ها 19

1-4-مركز فعالیت حسابداری اموال. 19

جدول شماره(2)اطلاعات هزینه یابی وتسهیم هزینه ها در مركز فعالیت  حسابداری.. 20

جدول شماره( 3 )اطلاعات هزینه یابی وعملیات تسهیم هزینه در مركز فعالیت انبارها 22

3-مركز فعالیت واحد تداركات.. 23

جدول شماره(4 )اطلاعات هزینه یابی وتسهیم هزینه ها در مركز فعالیت تداركات.. 24

جدول شماره( 5)تعداد كامپیوترهای موجود در بخشهای مختلف بیمارستان. 25

جدول شماره( 6 )اطلاعات هزینه یابی وتسهیم هزینه ها در مركز فعالیت كامپیوتر. 25

5-مركز فعالیت كارگزینی و امور اداری.. 26

6-مركز فعالیت واحد نقلیه. 26

جدول شماره( 7 )اطلاعات هزینه یابی وتسهیم هزینه ها در مركز فعالیت امور نقلیه. 26

7-مركز فعالیت واحد مدارك پزشكی و پذیرش بیماران بستری.. 27

جدول شماره( 8 )                                                                                                                                                                               اطلاعات هزینه یابی وتسهیم هزینه ها در مركز فعالیت مدارك پزشكی. 28

8-مركز فعالیت واحد داروخانه. 29

جدول شماره( 9 )تعداد اقلام دارویی آماده شده بر حسب بخشهای مختلف بیمارستان. 29

جدول شماره(10 )اطلاعات هزینه یابی وتسهیم هزینه ها در مركز فعالیت داروخانه. 30

9-مركز فعالیت لاندری رختشویخانه. 31

جدول شماره(11)اطلاعات هزینه یابی وتسهیم هزینه ها در مركز فعالیت لاندری.. 31

جدول شماره(12 )اطلاعات هزینه یابی وتسهیم هزینه ها در مركز فعالیت انتظامات.. 33

جدول شماره(13 )ساعات نگهبانی انجام شده بر حسب بخشهای مختلف بیمارستان. 34

15-مركز فعالیت تاسیسات و خدمات فنی. 37

16-مركز فعالیت  تهیه اكسیژن. 38

گام چهارم: تخصیص هزینه ها 40

4-1-روش تسهیم مستقیم 40

4-2-روش تسهیم یكطرفه. 40

4-3-روش تسهیم دوطرفه. 40

گام ششم: اطلاعات هزینه یابی مراكز فعالیت تشخیصی(خروجی محوری) 43

1-مركز فعالیت رادیولوژی.. 43

جدول شماره(16)اطلاعات مركز فعالیت رادیولوژی در طول دوره مورد بررسی. 43

گام هفتم: اطلاعات هزینه یابی در بخشهای عملیاتی(بیمار محوری) 45

1-مركز فعالیت بخش جراحی1( اورولوژی) 46

(17) اطلاعات هزینه یابی وعملیات تسهیم هزینه ها در مركز فعالیت جراحی 1. 47

منابع و ماخذ : 48

دانلود طراحی و كاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا