خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پاورپوینت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ 2021

دانلود پاورپوینت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ 2021

دانلود پاورپوینت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ

 

پاورپوینت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ شامل 30 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد . این پاورپوینت برای دانشجویان روانشناسی وسایر دانشجویان مرتبط کاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

 

مقدمه

ﺩﻓﺎﻉﻫﺎ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﻳﻨﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﻴﻄـﻪﻱ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭﻱ ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻲﺭﺍﻧﻨﺪ. ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ، ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﻭ ﺧﺸﻢ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺣﺲ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ به ﻋﻼﻭﻩ ی ﺗﻔﻜﺮﻱ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺒـﺮ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﻛﻲ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ میﺩﻫﺪ.

ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ یک ﺣـﺲ ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﻳﻨﺪ به ﻋﻼﻭﻩ ﺗﻔﻜﺮﻱ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻱﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒ ﻼً ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳـﺖ. ﺧﺸﻢ ﺩﺭ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪﻩﻱ ﻳﻚ ﺣﺲ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ به ﻋﻼﻭﻩ ی تفکر ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ی ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﺮﺩﻥ ﭼﻴﺰﻱ ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﺍﺳﺖ.

ﻣﻀﻤﻮﻥ و ﻣﺤﺘوای ﻓﻜﺮﻱ و عاطفی ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺳـﻨﻴﻦ ﺍﻭﻟﻴﻪﻱ ﺭﺷﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﻳـﻪﻱ ﺭﻭﻳـﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﻭﺍﻗﻌـﻲ ﺯﻧـﺪﮔﻲ، ﺗﺨﻴﻞ، ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺭﺍﻩ انداز دفاع ها

ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻬﻨﺠﺎﺭ ﺑﺮﻭﺯ ﻳﻚ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻗﻮﻱ، ﻣﻮﺟـﺐ ﺍﺿـﻤﺤﻼﻝ (ﻳـﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ) ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻧـﻲ ﺗﻔﻜـﺮ، ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥﺩﻫـﻲ ﻭ ﺗﻤﺮﻛـﺰ میﺷـﻮﺩ.

فروید ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻓﻨﻲ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﺭﺍ ﻭﻗﺘﻲ “ﺗﺮﻭﻣﺎﺗﻴﻚ” ﻣﻲﺧﻮﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﺍﻳﮕﻮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻔﻜﺮ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺭﺍ تحت ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ.

 و …

 

فهرست مطالب

مقدمه
ﺭﺍﻩ انداز دفاع ها
روان پریشی ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺮﺯﻱ
ﺭﻭﺍﻥﺭﻧﺠﻮﺭﻱ
ﺩﻓﺎﻉﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﻓﺎﻉﻫﺎﻱ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ
ﺩﻓﺎعﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﻓﺎﻉﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ
ﺩﻓﺎﻉﻫﺎﻱ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﻓﺎﻉﻫﺎﻱ ﻣﺰﻣﻦ
پایان

 

عنوان : ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ

فرمت : پاورپوینت

حجم : 704 کیلوبایت

تعداد صفحات : 30 

 

پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت

 

پاورپوینت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ

دانلود پاورپوینت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا