خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود بررسی باورها و اعتقادات از زایمان تا 7 سالگی كودك 2021

دانلود بررسی باورها و اعتقادات از زایمان تا 7 سالگی كودك 2021

دانلود بررسی باورها و اعتقادات از زایمان تا 7 سالگی كودك 2021

لینک دانلود محصول

چكیده تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

فصل اول : كلیات تحقیق

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

ضرورت انتخاب موضوع …………………………………………………………………………………………………………… 7

پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………… 10

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

ابزار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

زمان تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 12

مشكلات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………. 13

فصل دوم : چهارچوب نظری تحقیق

كاركرد گرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 14

تعریف فنكسیون یا كاركرد ……………………………………………………………………………………………………… 15

مفهوم كاركرد …………………………………………………………………………………………………………………………… 16

اصول كاركردگرایی …………………………………………………………………………………………………………………. 17

فصل سوم : معرفی كلی روستا

راهنمای مسافرین جهت سفر به روستای طولاب …………………………………………………………………. 20

معرفی شهرستان ایلام …………………………………………………………………………………………………………….. 22

موقعیت جغرافیایی روستای طولاب ……………………………………………………………………………………….. 24

علل پیدایش روستا …………………………………………………………………………………………………………………… 25

موقعیت طبیعی روستا ……………………………………………………………………………………………………………… 26

شرایط اقلیمی روستای طولاب ………………………………………………………………………………………………… 27

حداكثر و حداقل دما ………………………………………………………………………………………………………………….. 27

عوارض مهم طبیعی روستای طولاب ……………………………………………………………………………………… 27

جمعیت روستای طولاب …………………………………………………………………………………………………………… 29

تاسیسات و خدمات روستای طولاب ……………………………………………………………………………………… 30

وجه تسمیه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

مذهب مردم روستای طولاب …………………………………………………………………………………………………… 33

زبان مردم روستای طولاب …………………………………………………………………………………………………….. 33

وضعیت اشتغال مردم روستای طولاب ………………………………………………………………………………….. 34

ساخت قدرت در روستای طولاب …………………………………………………………………………………………… 37

فصل چهارم : یافته های تحقیق

اعتقادات و باورها هنگام زایمان در روستای طولاب ……………………………………………………………. 38

اعتقادات و باورها در دوران حاملگی قبل از تولد كودك ………………………………………………………. 39

بچه میری – سقط جنین …………………………………………………………………………………………………………… 41

آیین روشن كردن چراغ …………………………………………………………………………………………………………… 44

زایمان و تولد كودك ………………………………………………………………………………………………………………… 45

ناف بریدن كودك …………………………………………………………………………………………………………………….. 47

تغذیه و تابوهای غذای ……………………………………………………………………………………………………………… 50

رسم پخت آش هفتلان ……………………………………………………………………………………………………………… 51

رسم پخت آش سرچلگانه ……………………………………………………………………………………………………….. 52

لباس نوزاد در چهل روزگی ……………………………………………………………………………………………………. 53

اعتقادات و باورها مربوط چهل روز اول زندگی ……………………………………………………………………. 54

دندان در آوردن كودك و پخت آش دامو ………………………………………………………………………………. 57

سوراخ كردن گوش نوزاد دختر ………………………………………………………………………………………………. 59

از شیر گرفتن كودك ………………………………………………………………………………………………………………… 60

مراسم ختنه به صورت سنتی …………………………………………………………………………………………………. 61

مدرسه و تحصیل كودكان در روستای طولاب ……………………………………………………………………… 63

تحلیل كاركردی باورهای روستای طولاب …………………………………………………………………………….. 65

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………. 67

منابع پایان نامه ای……………………………………………………………………………………………………………………. 68

فهرست مصاحبه شوندگان………………………………………………………………………………………………………. 69

پیوست ها

در هر جامعه های باورها و اعتقادات و دانسته ها ریشه در تاریخ و گذشته آن جامعه دارند برای ظهور و پیدایش یك باور نمی توان تاریخ دقیقی تعیین نمود و مهم ترین مسئله شناخت باورها و جمع آوری و گرداوری آنها است كه در این تحقیق با توجه به اینكه مطالعات مردم شناسی مطالعاتی ژرفانگر هستند بنابراین سعی شده تحقیق در مكان محدود و مشخص روستای طولاب انتخاب و بررسی شود . روش تحقیق به صورت مشاهده میدانی و مصاحبه با زنان و مردان روستای طولاب انجام گرفته و همزمان از مطالعه اسنادی و كتابخانه ای و استفاده از پایان نامه ها مورد توجه و استفاده قرار گرفته.

آنچه كه در این پژوهش به آن تأكید شده بررسی باورها و اعتقادات و آداب و رسوم سنتی مردم روستای طولاب در مورد زایمان تا 7 سالگی كودك یعنی مرحله اول زندگی انسان است كه در اثر زمان كم رنگ شده و در حال حاضر گرایش به شیوه های مدرن و صنعتی بیشتر شده بنابراین ضمن جمع آوری و بررسی باورها و اعتقادات مختلف روستای طولاب در مرحله اول زندگی انسان تأثیر آنها بر زندگی و كاركردهای فردی اجتماعی این باورها و اعتقادات نیز بررسی شده است.

دانلود بررسی باورها و اعتقادات از زایمان تا 7 سالگی كودك 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا