خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود بررسی میزان كمرویی در فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده 2021

دانلود بررسی میزان كمرویی در فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده 2021

دانلود بررسی میزان كمرویی در فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده 2021

لینک دانلود محصول

بررسی میزان كمرویی در فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده

چكیده :

هدف از اجرای این پژوهش مقایسه كمرویی بین فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده است 

در این پژوهش فرضیه به صورت زیر است :

« میزان كمرویی بین فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده تفاوت معنادار وجود دارد .

ابزار اندازه گیری در این پژوهش آزمون كمرویی استنفورد است ، برای این منظور از دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان ایذه ، 100 نفر به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند

جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون    tدر دو گرو مستقل استفاده شد .

نتیجه نشان داد كه :

بین فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان ایذه با  اطمینان 95% تفاوت معنا داری وجود ندارد .

عناوین :

چكیده
فصل اول
مقدمه
ــ انسان ، مهارتهای اجتماعی و یا كمرویی
ــ  تبیین موضوع
ــ كمرویی واقعی كیست ؟
ــ اهمیت موضوع
سؤال پژوهش
فرضیه   
اهداف تحقیق
فصل دوم
ــ تعریف اصطلاحات
تعریف نظری كمرویی
تعریف عملیاتی كمرویی
كمرویی shness
كمرویی از دیدگاه فرهنگی
كمرویی از دیدگاه اجتماعی
اضطراب چیست ؟
كمرویی و احساس تنهایی
شیوع كمرویی
ـ ویژگی های  رفتار افراد كمرو
كمرویی و جنبه ها و جلوه های مختلف آن
نمودهای روانی
ــ كمرویی و ترمزهای روحی
علل كمرویی
1- علت فیزیكی
2- علت عاطفی
بعد شناختی
بعد عاطفی – روانی – اجتماعی
عواقب كمرویی ( آثار بدنی كمرویی )
عواقب خانوادگی كمرویی
عواقب و آثار كمرویی در وجدان
جبران كمرویی
روش درمان
معالجات علیه كمرویی
نمونه ای از تحقیقات انجام شده
تحقیق براش و مونر در سال 1989
تحقیق بل و ناسنی در سال 1985
تحقیقات انجام شده
فصل سوم
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
طرح تحقیق
ابزار اندازه گیری
فصل چهارم
بحث و نتیجه گیری
منابع
فهرست منابع خارجی

دانلود بررسی میزان كمرویی در فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا