خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود جزوه دروس مشترك هنر (5) رشته هنر 2021

دانلود جزوه دروس مشترك هنر (5) رشته هنر 2021

دانلود جزوه دروس مشترك هنر (5) رشته هنر 2021

لینک دانلود محصول

جزوه دروس مشترك هنر (5) رشته هنر

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد  رشته هنر ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

 – نکات زیبایی شناسی و فلسفه هنر  :
1-1- زیبایی شناسی باستان:
1- زیبایی شناسی یعنی هر آنچه که به زیبایی مربوط میشود و هر آنچه که منش زیبـا را تعریـف مـیکنـد و همچنـین
شامل مباحثی در مورد کاربرد زیبایی و سودمندی و بیانگر اثر هنری است.
2- گزینش نام زیباشناسی برای شاخه مسـتقل از فلسـفه، توسـط «الکسـاندر باومگـارتن» (Baumgarten) در کتـاب
«استتیکا» (Aesthetica) میباشد.
3- واژه فلسفه برگرفته از عبارت یونانی Filosofia به معنای «عشق به حکمت» اسـت و مـراد از فلسـفه راه یـافتن بـه
حقیقت است.
4- هدف فلسفه تحلیلی هنر، کشف مفاهیمی است که آفرینش هنر، ارج شناسی و اندیشیدن به هنر را ممکن میسازد.
5- مفاهیم جانبی فلسفه تحلیلی عبارتند از: تعبیر و تفسیر، تقلید، آفرینشگری و ارزشهای هنری.
6- زیبایی از نظر افلاطون عبارتند از: سودمندی و کاربرد داشتن چیزی و زیبایی یعنی تناسب بین اجزا.
7- افلاطون معماری را هنری واقعی میدانست و اثر هنری را نتیجه کار و تولید انسان میدانست و به جنبه اجتماعی اثـر
هنری توجه داشت.
8- افلاطون به جای آنکه حول محور واژه تخنه (فن) مفاهیم هنری بسازد، واژه تقلید یا میمسیس (محاکـات) را اختیـار
میکند.
9- افلاطون بنیانگذار نظریه «ایده» است و اثر هنری را نتیجه خلاقیت و پندار محض و الهام از خود بدرشـدگی هنرمنـد
میداند.
10- افلاطون برای اشیاء، سلسله مراتبی در نظر میگیرد که در آن همه چیز به ترتیب صعودی یا نزولی، بسته بـه دوری
یا نزدیکی آن به عالم صور (مثل)، حقیقت، امر خیر، امر زیبا قرار میگیرد.
11- زیبایی به مثابه شکوه را افلاطون در رساله «فایدروس» تشریح کرده است.
12- افلاطون در کتاب دهم «جمهور» (Republic) که رسالهای است در اهمیت آرمانشهر او، به بحث در معنای تمـایز
میان نقاشی یا مجسمه با ایده اصلی میپردازد.
13- در دوران باستان، به هماهنگی و تقارن «Symmetria» میگفتند. دروس مشترك هنر7» 5»
14- افلاطون در بحث هماهنگی و تناسب اجزا، وام دار فیثاغورث است که اعداد را به ماهیت کیهان مرتبط میدانست.
15- افلاطون، یافتن زیبایی زمینی را نشانی از سرآغاز به صعود یا بالا رفتن نردبان برای زیبایی آسمانی مـیدانسـت کـه
استعاره نردبان در رساله «مهمانی» (Symposium) به کار رفته است.
16- زیبایی در نگاه افلاطون، آفرینش پدیده نو و بدیع نیست، بلکه شناخت و کشف آن چیزی است که قبلاً وجود داشته
است. زیبایی اثر هنری، یادآوری، اشاره، سایه یا تصویر مبهم عالم صور (مثل) است و نه بروز نادیدهها.

نوع فایل: Pdf

  سایز: 976Kb

 تعداد صفحه:59

 

دانلود جزوه دروس مشترك هنر (5) رشته هنر 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا