خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود بررسی سطوح كود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اكوفیزیولوژیك و درصد اسانس نعناع 2021

دانلود بررسی سطوح كود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اكوفیزیولوژیك و درصد اسانس نعناع 2021

دانلود بررسی سطوح كود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اكوفیزیولوژیك و درصد اسانس نعناع 2021

لینک دانلود محصول

بررسی سطوح كود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اكوفیزیولوژیك و درصد اسانس نعناع

این محصول در قالب فایل word و در 121 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
۱-۱-تاریخچه
۱-۲ -پراکنش
۱-۳-گونه های مختلف گیاه نعناع
۱-۳-۱-گونه های خودروی نعناع در ایران
۱-۴ -گیاهشناسی
۱-۵ -موارد مصرف
۱-۶ـ مواد موثره
۱-۷-نیازهای اکولوژیکی
۱-۸ -کاشت
۱-۹-نیازهای غذایی
۱-۱۰-مراقبت ونگهداری
۱-۱۱-برداشت
۱-۱۲ -ترکیبات شیمیایی نعناع
۱-۱۲-۱-اسانس
۱-۱۲-۲ـ ترکیبات اسانس
۱-۱۲-۳-استخراج اسانس
فصل دوم : بررسی منابع
۲-۱-تاثیر کود نیتروژن بر صفات مختلف گیاه
۲-۲-اثر نیتروژن برعملکرد
۲-۳-اثر نیتروژن بر اجزاء عملکرد
۲-۴-اثر نیتروژن بر روی اسانس
۲-۵-اوره با پوشش گوگردی
فصل سوم : مواد و روشها
۳-۱-شرایط اقلیمی محل اجرای آزمایش
۳-۲-مشخصات خاک محل اجرای آزمایش
۳-۳-مشخصات طرح آزمایشی
۳-۴-مراحل اجرای آزمایش
۳-۵-اندازه‌گیری پارامترها
۳-۵-۱-اندازه‌گیری پارامترهای مرفولوژیکی و رشدی
۳-۵-۲-اندازه‌گیری پارامترهای فیزیولوژیک
۳-۵-۳-استخراج و تعیین میزان کلروفیل
۳-۵-۴-استخراج و اندازه‏گیری مواد معدنی برگ
۳-۵-۴-۱-تهیه عصاره گیاهی
۳-۵-۴-۲-اندازه گیری ازت
۳-۵-۴-۳-اندازه گیری فسفر
۳-۵-۴-۴-اندازه گیری پتاسیم
۳-۵-۴-۵-اندازه گیری کلسیم
۳-۵-۴-۶-منیزیم
۳-۵-۴-۷-سدیم
۳-۵-۴-۸-آهن، روی، منگنز، مس و بور
۳-۵-۵-اندازه گیری میزان اسانس در پیکره رویشی
فصل چهارم : نتایج و بحث
۴-۱-وزن خشک ریشه
۴-۲-وزن تر ریشه
۴-۳-وزن خشک ساقه
۴-۴-وزن تر ساقه
۴-۵-سطح برگ
۴-۶-طول برگ
۴-۷-عرض برگ
۴-۸-میزان ازت
۴-۹-میزان فسفر
۴-۱۰-میزان پتاس
۴-۱۱-میزان کلسیم
۴-۱۲-میزان منیزیم
۴-۱۳-میزان روی
۴-۱۴-میزان منگنز
۴-۱۵-میزان مس
۴-۱۶-میزان آهن
۴-۱۷-تعداد برگ یک ماه پس از نشاء
۴-۱۸-طول ساقه یک ماه بعد از نشاء
۴-۱۹-تعداد برگ ۳ ماه بعد از نشاء
۴-۲۰-طول ساقه ۳ ماه بعد از نشا
۴-۲۱-تعداد برگ ۵ ماه بعد از نشا
۴-۲۲-طول ساقه ۵ ماه پس از نشاء
۴-۲۳-درصد اسانس
۴-۲۴-کلروفیلa
4-25-کلروفیلb
4-26-کلروفیل کل
۴-۲۷-فتوسنتز
۴-۲۸-هدایت روزنه ای
۴-۲۹-دمای برگ
۴-۳۰-مقاومت روزنه ای
۴-۳۱-تعرق
۴-۳۲-فلورسانس کلروفیل متغیر
۴-۳۳-فلورسانس کلروفیل حداکثر
۴-۳۴-نسبت فلورسانس کلروفیل متغیر به حداکثر
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع

دانلود بررسی سطوح كود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اكوفیزیولوژیك و درصد اسانس نعناع 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا