خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر 2021

دانلود علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر 2021

دانلود علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر 2021

لینک دانلود محصول

علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر

این تحقیق، پژوهشی است پیرامون علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر در این تحقیق جامعه آماری خود را با حجم نمونه 100 نفر و از میان معتادین مراجعه كننده به ستاد هماهنگی و توانبخشی سازمان بهزیستی (مركز شهید اشرفی اصفهانی) برگزیده‌ایم.

در این تحقیق، 6 فرضیه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، كه در نهایت تمامی فرضیه‌های ما مورد تأیید قرار گرفت. به عبارت دیگر رابطة معناداری میان فرضیه‌های مطرح شده و علل گرایش جوانان به مواد مخدر وجود دارد.

روش تحقیق مورد استفاده برای دست‌یابی به نتیجه، روش پیمایشی است كه البته در ضمن از دو تكنیك، روش كتابخانه‌ای و نیز پرسشنامه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات سود جسته‌ایم.

در پژوهش انجام شده سعی شد كه نگاهی هر چند گذرا و سطحی به تعریف اعتیاد، مشخصه‌های اعتیاد  مراحل اعتیاد، شناخت شخصیت معتادین، تاریخچة مواد مخدر در جهان و ایران و … داشته باشیم. در انتهای تحقیق نیز پیشنهادات تحقیق را ارائه نمودیم تا بلكه در آینده محدودیتهای تحقیقی مانند آنچه كه در تحقیق فوق صورت گرفته از میان برداشته شود.

فهرست عناوین:
        

چكیده:………………………………………………………………………….. 1

مقدمه:……………………………………………………………………………. 2

فصل اول

           – بیان مسئله………………………………………………………… 4

           – اهمیت و ضرورت مسئله تحقیق……………………………. 7    

           – اهداف تحقیق…………………………………………………… 10

فصل دوم

           – پیشینة تاریخی تحقیق…………………………………………. 11

           – دیدگاه‌های‌ نظری تحقیق……………………………………… 14

           – تاریخ ادبیات تحقیق……………………………………………. 22

           – تاریخچة مواد مخدر در جهان و ایران…………………….. 29

           – آنچه در مورد اعتیاد و مواد مخدر باید بدانیم؟…………… 32

           – شناخت شخصیت و طرز رفتار معتادین…………………… 34

           – مشخصه‌های اعتیاد……………………………………………… 35

           – مراحل اعتیاد…………………………………………………….. 38

– آیا اعتیاد یك نوع بیماری است؟! ………………………….. 40

           – چارچوب تئوریك تحقیق……………………………………. 42

           – متغیرهای مستقل وابسته………………………………………. 44

           – ارائه فرضیه‌های تحقیق………………………………………… 45

           – شاخص و معرف سازی………………………………………. 46

           – تعریف نظری و عملیاتی متغیرها و شاخص‌ها…………… 48

فصل سوم

           – روش شناختی تحقیق………………………………………….. 52

           – حجم نمونه و جامعة آماری………………………………….. 53

فصل چهارم

           – تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده‌ها ……………… 54

           – نتیجه‌گیری و خلاصه‌ی یافته‌ها………………………………. 73

           – پیشنهادات تحقیق………………………………………………. 84

           – محدودیت‌ها تحقیق……………………………………………. 85

فصل پیوست‌ها

           – پرسشنامه…………………………………………………………. 86

           – جدول كدنامه……………………………………………………. 89

           – منابع     93

دانلود علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا