خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقارب 2021

دانلود نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقارب 2021

دانلود نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقارب 2021

لینک دانلود محصول

تحقیق حاضر مى کوشد بر گوشه اى از نظام حقوق مالى اقارب در فقه وحقوق مدنى ایران پرتو اندازد. در این تحقیق تعاریف مربوط به نفقۀ اقارب در فصل کلیّات مورد بررسی قرار گرفته وسپس مباحث متعدد مربوط به نفقۀ اقارب از قبیل مصادیق صعودی ونزولی اقارب، معیار تعیین نفقه، ترتیب اقارب در پرداخت نفقه، خصوصیات و شرایط تعلق نفقه به اقارب، ضمانت اجراى نفقه اقارب ، تفاوت نفقه زوج با نفقه اقارب و… بحث شده است. در ادامۀ تحقیق برخی موارد کلّی از قبیل ابرا ویا تلف شدن نفقه که میان زوج واقارب مشترک است بررسی و در پایان مباحث نفقۀ اقارب در نظام فقهی وحقوقی اسلامی با نظام غربی( کامن لاو) مقایسه شده است.

فهرست مطالب

چكیده1

فهرست مطالب… 2

مقدمه. 4

فصل اوّل: مفهوم، عناصر، شرایط واوصاف نفقۀ اقارب… 5

گفتار اوّل: تعریف نفقه و حدود آن. 5

مبحث اول: طرح مسأله. 5

گفتاردوم: مبانی نظری.. 5

مبحث اول: نفقه در لغت… 5

مبحث دوم: نفقه در فقه. 5

مبحث سوم:نفقه در قانون. 8

گفتار سوم : تعریف اقارب… 9

مبحث اول:تبیین مسأله. 9

گفتار سوّم: مصادیق اقارب… 9

مبحث اول: نفقه پدر و مادر و اجداد:10

مبحث دوم: خصوصیات و شرایط تعلق نفقه به اقارب:10

مبحث سوم: ضمانت اجرای نفقه اقارب:11

مبحث چهارم: تفاوت مفهوم نفقه اقارب در قانون با جامعه. 16

گفتار پنجم: خصوصیات و شرایط تعلق نفقه به اقارب… 17

گفتار ششم: میزان تعیین نفقه. 19

گفتار هفتم: مصارف تداوی وازدواج ودیون اقارب… 19

فصل دوّم: اجرای الزام به انفاق وضمانت اجرای آن. 20

گفتار اوّل: ضمانت اجراى نفقه اقارب… 20

مبحث اول : ضمانت اجراى مدنى.. 20

مبحث دوم: ضمانت اجراى کیفرى.. 20

مبحث سوم: ضمانت اجرای نفقه اقارب:21

گفتار دوّم : تفاوت نفقه زوج با نفقه اقارب… 21

گفتار سوّم : نفقه اقارب دین است یا مواسات ؟. 22

مبحث اول: تکلیف نفقه از زمان تقدیم درخواست منفق علیه تا زمان صدور حکم دادگاه23

مبحث دوم: مسئولیت پدر نسبت به انفاق فرزندان بعد از حکم دادگاه به انفاق.. 25

فصل سوّم: احکام کلّی مشترک بین نفقۀ زوجه واقارب… 26

فصل سوّم: احکام کلّی مشترک بین نفقۀ زوجه واقارب… 26

گفتار اوّل: ابرا،اتلاف و اختلافات ناشی از نفقه. 26

مبحث اول: ابرای نفقه. 26

مبحث دوم: اتلاف نفقه. 26

مبحث سوم: اختلافات در نفقه. 26

گفتار دوّم: هدیه دادن به خویشاوندان‏. 26

گفتار سوّم: برخی موارد متفرقه مربوط به نفقۀاقارب در قانون مدنی ایران. 27

فصل چهارم: مقایسه نفقۀ اقارب در نظام حقوقی کامن لاو با نظام حقوقی ایران. 28

فصل چهارم: مقایسه نفقۀ اقارب در نظام حقوقی کامن لاو با نظام حقوقی ایران. 28

گفتار اوّل: کلّیات نفقۀ اقارب در حقوق کامن لاو. 28

گفتار دوّم: نهاد ویژه‌حمایت از کودک.. 29

گفتار سوّم: ضمانتهاى اجرایى نفقه اقارب در کامن لاو. 29

گفتارچهارم: تفاوتهاى حقوق ایران و کامن لاو در خصوص نفقه اقارب… 31

منابع. 34

دانلود نگاهی حقوقی به تأمین نفقه اقارب 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا