خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود دانلود پروژه توربین گاز 2021

دانلود دانلود پروژه توربین گاز 2021

دانلود دانلود پروژه توربین گاز 2021

لینک دانلود محصول

توربین گاز

این محصول در قالب فایل word و در 181 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب

علائم 
فصل اول : كلیات و اجزاء توربین گاز
1-1- توربین گاز:
1-1-1- كمپرسور:
1-1-2- سیستم احتراق
1-1-2-2- نازل سوخت:
1-1-2-3- جرقه زن:
1-1-2-4- شعله بین :
1-1-2- 5 – لوله های مرتبطة شعله:
1-1-2-6- قطعه انتقال دهندة گاز داغ
1-1-3- توربین گاز:
1-2- اجزاء فرعی توربین گاز
1-2-1- اجزاء راه‌انداز:
1-2-2- جعبه دنده:
1-2-3- كوپلینگ:
1-2-4- كلاچ‌ها:
1-2-5- یاتاقانها:
1-1- یاتاقان تراست با بار:
1-2- یاتاقان تراست بی‌بار:
1-2-6- اجزاء دیگر:
1-3- سیستمهای فرعی توربین گاز
1-3-1- سیستم روغنكاری:
1-3-2- سیستم آب خنك كن
1-3-3- سیستم سوخت توربین های گازی
1-3-4- سیستم هوای خنك كن:
1-4- كنترل و حفاظت توربین گاز
1-5- مزایا و معایب توربین گاز :
مـراجـع فـصـل اول :      

فصل دوم : سیكل ترمودینامیكی توربین گاز
2-1- ‌نگرش كلی بر توربینهای گاز:
 2-2- مقایسه نیروگاه گازی با نیروگاههای دیگر:
2-3- فرآیند توربینهای گاز:
3-3- سیكل استاندارد هوایی (براتیون):
2-5- نسبت فشار برای حداكثر كار خالص ویژه سیكل نظری:
2-6- سیكل عملی براتیون:
2-7- راندمان محفظه احتراق:
2-8- بازده پلی تروپیك:
2-9ـ تعیین معادله راندمان پلی تروپیك
2-10- نسبت فشار برای حداكثر كار خروجی در سیكل عملی توربین گاز:
2-11- نسبت فشار برای حداكثر راندمان حرارتی سیكل عملی:
مـراجـع فـصـل دوم :

فصل سوم : روشهای افزایش قدرت و راندمان توربین گاز
  3-1- توربین گاز با بازیاب:
3-1-1- توربین گاز همراه با بازیاب حرارتی (مبدل حرارتی):
3-1-2- روش تولید بخار با استفاده از بویلرهای بازیاب:
3-2- سیكل توربین گاز با گرم‌كم مجدد:
3-3- توربین گاز با تزریق بخار
3-3-1ـ توربین گاز با تزریق بخار به ورودی توربین گاز
3-3-2-  توربین گاز با تزریق بخار به خروجی كمپرسور
3-4- توربین گاز با خنك‌كاری
3-4-1- خنك‌كاری میانی
3-4-2- خنك‌كاری بوسیله پاشش آب به ورودی كمپرسور
3-4-3- خنك‌كاری هوای ورودی به توربین بوسیله سیستم ذخیره یخ:
3-4-4- خنك كاری هوای ورودی به كمپرسور به وسیله چیلر تراكمی:
3-4-5- خنك كاری هوای ورودی به كمپرسور به وسیله چیلر جذبی
3-5- ‌مقایسه‌كلی روشهای موجود وانتخاب روشهای مفیدبه منظورافزایش قدرت خروجی ازتوربین‌گاز:
مـراجـع فـصـل سـوم :

فصل چهارم : فعالیتهای انجام شده در زمینه سیستم Fog
4ـ1ـ Mee Industries Inc
4ـ2ـ Henry Vogt
4ـ3ـ Premier Industries Ins
اجزاء اصلی كولر تبخیری عبارتند از:

فصل پنجم : اثرات سرمایش هوای ورودی بر روی اجزای سیستم توربین گاز
5-1- تاثیر سرمایش هوا بر روی كمپرسور توربین گاز:
5-1-1- دمای خروجی از كمپرسور:
5ـ1ـ2ـ كار كمپرسور :
5-1-3- نسبت فشار:
5-1-4- شرایط كاركرد:
5-1-5- افت دما در رابطه مافوق صوت :
5-2- تاثیر سرمایش هوا بر روی اتاق احتراق:
5-3- تاثیر سرمایش هوا بر روی توربین :
5-3-1- دمای خروجی از توربین :
5-3-2- كار خالص توربین :
5-4- تاثیر سرمایش بر روی راندمان كلی توربین گاز:
5-5- عوارض جانبی و عوامل تاثیر گذار بر تور بین گاز :
5-5-1- تاثیر ارتفاع :
5-5-2- افت فشار ورودی :

فصل ششم : روش Fog
6-1-‌ پروژه افزایش قدرت واحد گازی با استفاده از سیستم خنك كننده Fog
6-2- معیارهای انتخاب برای سیستم های خنك كن ورودی:
6-3- خنك كاری پاششی در ورودی توربین گاز:
6-4- تولید Fog :
6-4-1- توزیع اندازه ذرات:
6-5- ملاحظات خوردگی در كمپرسورهای توربین گاز :
6-6- نحوه توزیع Fog فاكتور موثر بر تبخیر:
6-7- نازلها، پمپها و سایر تجهیزات:
6-8- سیستم كنترل:
6-9- مكان نازلها در توربین گازی :
6-10- كیفیت آب مصرفی:
6-11- لیست نیازها و موارد نگهداری سیستم Fog توربین گازی:
6-12- نمودار رطوبت سنجی پاشش ورودی :
6-13- شرایط محیطی و قابلیت كاربرد پاشش Fog در ورودی:
6-14- بررسی امكان استفاده از سیستم Fog در نواحی مختلف آب و هوایی:
6-15- تخمین كل هزینه‌های سرمایه‌گذاری نخستینی سیستم Fog:
6-16- مطالعات و آزمایشهای انجام شده:

فصل هفتم : فشار ضعیفFog
فاگ فشار ضعیف
7-1- زمینه اولیه:
7-2- Fog فشار قوی:
7-3- نحوه قرار گیری نازلها در فاگ فشار ضعیف :
7-4- عوامل فیزیكی:
7-5- انجام عملی :
7-6- نازلهای فاگ فشار ضعیف:
7-7- PACT (افزایش قدرت به وسیله تكنولوژی خنك سازی هوای ورودی):
7-8- دلایل نصب سیستم خنك كننده در ورودی آن :
7-9- كاهش NOx  :
7-10- سیستم فاكینگ PACT :
7-11- مواد و جزئیات دیگر :
7-12- محاسبه نمونه:
7-13- دلایل اقتصادی فاگ فشار ضعیف :
مـراجـع فـصـل پنـجـم و شـشـم و هـفتـم :

ضمائم و پیوستها
پیوست(1) :  نمودار مقایسه قطر ذرات آب بر حسب حجم قطرات آب
پیوست(2) : نمودار میزان انتشار Noxدر ازای افزایش درجه حرارت محیط
پیوست(3) :  نمودار قدرت بر حسب دما در طول یك شبانه روزپ
یوست(4) :  نمودار میزان انتشار  CO2 در ازای افزایش درجه حرارت محیط
پیوست (5) : نمای ظاهری یك توربین گاز
پیوست (6) : جدول مقایسه نسبی هر كدام از روشها از نظر هزینه سرمایه گذاری شده
پیوست (7) : نحوه چیدمان نازلهای سیستم در قبل از اتاق فیلتر
پیوست 8 : نمودارهای مقایسه روش فاگ با روشهای دیگر
پیوست 9 :  تصویر كلی از یك سیستم پمپ اسكید و اجزائ متعلق به آن پیوست 10 : تصویری از یك فیلتر مدیا
پیوست 11 : جدول مقایسه روش فاگ با دیگر روشها از نظر اقتصادی از نظر تغییرات سیستم
پیوست 12 : نمودار مقایسه روش فاگ با دیگر روشها از نظر اقتصادی

دانلود دانلود پروژه توربین گاز 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا