خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی 2021

دانلود بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی 2021

دانلود بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی 2021

لینک دانلود محصول

پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی(M.Sc)

 

موضوع

بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                  

 

مقدمه………………………………………………………………………………………………

بخش نخست………………………………………………………………………………………

چکیده………………………………………………………………………………………………..

انگیزه و هدف……………………………………………………………………………………..

روش پژوهش……………………………………………………………………………………..

بخش دوم………………………………………………………………………………………….

پیشینة تحقیق……………………………………………………………………………………….

بخش سوم…………………………………………………………………………………………..

فصل اول

 دیدگاه مكتب‌های ادبی نسبت به استعاره……………………………………………….             

گفتار نخست: دیدگاه كلاسیك……………………………………………………………..              

ارسطو…………………………………………………………………………………………………                

سیسرون، هوراس،‌لونگینوس…………………………………………………………………               

كوئینتیلیانوس………………………………………………………………………………………                

ریتوریكا ادهرنیوم………………………………………………………………………………..                 

گفتار دوم: دیدگاههای قرون شانزدهم، هفدهم و هیجدهم………………………..             

سده‌های میانه………………………………………………………………………………                     

جان دان و پرگار…………………………………………………………………………                       

راموس…………………………………………………………………………………….             

گفتار سوم: دیدگاه رمانتیك…………………………………………………………….                     

وردزورث………………………………………………………………………………….             

كولریج……………………………………………………………………………………..             

آی- ای- ریچادز………………………………………………………………………..                       

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                  

 

كریستین بروك رز ……………………………………………………………………………….                           

گفتار چهارم: نتیجه…………………………………………………………………………..                   

فصل دوم

گفتار نخست: استعاره در ادبیات فارسی…………………………………………………..             

قرینه ……………………………………………………………………………………………                     

قرینه لفظی……………………………………………………………………………………..                   

قرینة صارفه معنوی…………………………………………………………………………….                

تعویض اصطلاحات……………………………………………………………………………                 

گونه‌های استعاره………………………………………………………………………………..                 

استعاره مصرحه…………………………………………………………………………………                  

استعاره مصرحه مجرده……………………………………………………………..  ………..               

استعاره مصرحه مرشحه…………………………………………………………………                     

استعاره مصرحه مطلقه…………………………………………………………………                       

استعاره مكنیه یا بالكنایه……………………………………………………………………….               

قرینه صارفه در استعاره كنایی………………………………………………………………               

استعاره اصلی……………………………………………………………………………………                  

استعاره تبعی…………………………………………………………………………………….                  

استعارة تخییلیه………………………………………………………………………………….                 

فورگراندیك یا برجسته‌سازی……………………………………………………………….                

پرسونیفیكاسیون (تشخیص)…………………………………………………………………..              

استعاره از حیث جامع………………………………………………………………………….                 

وفاقیه و عنادیه………………………………………………………………………………….                 

استعاره قریب و بعید…………………………………………………………………………..     

استعاره تمثیلیه و مركب………………………………………………………………………                

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                  

 

فرق استعاره مركب باكنایه…………………………………………………………………..                

استعاره گونه……………………………………………………………………………………                    

سمبل……………………………………………………………………………………………                     

تفسیر سمبل…………………………………………………………………………………..                    

تمثیل…………………………………………………………………………………………..                      

فابل…………………………………………………………………………………………….                      

اگزمپلوم……………………………………………………………………………………….                      

میت……………………………………………………………………………………………                       

آركی تایپ…………………………………………………………………………………..                      

لطیفه و طنز………………………………………………………………………………….                     

فصل سوم:

كنایه……………………………………………………………………………                                   

كنایه از موصوف……………………………………………………………………………                     

كنایه از صفت………………………………………………………………………………                      

كنایه از نسبت………………………………………………………………………………                      

كنایه مفرد و مركب……………………………………………………………………….                     

كنایه قریب و كنایه بعید………………………………………………………………….                    

انواع كنایه به لحاظ وضوح و خفا……………………………………………………..                   

تلویح………………………………………………………………………………                     

ایماء………………………………………………………………………………..                    

رمز………………………………………………………………………………….                    

بخش چهارم

فصل اول: استعاره‌ها و كنایه‌های دفتر اول……………………………………………..              

فصل دوم: استعاره‌‌ها و كنایه های دفتر دوم…………………………………………..               

فصل سوم: استعاره‌ها و كنایه های دفتر سوم………………………………………….              

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                  

 

بخش پنجم

نتیجه‌گیری و تحلیل آماری………………………………………………………………                   

 فهرست نمودارها

نمودار 1…………………………………………………………………………………….            

نمودار 2……………………………………………………………………………………             

نمودار 3……………………………………………………………………………………             

نمودار 4…………………………………………………………………………………….            

نمودار 5………………………………………………………………………………….. 

 

دانلود بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا